Technické a finanční řešení rekonstrukce

27.11.2014 09:31

Finanční prostředky na rekonstrukci sokolovny byly získány z dotace Ministerstva životního prostředí zaměřené na energetické úspory (snížení energetické náročnosti budovy, snížení produkce spalin CO2).

 

Dotace byla určena na zateplení střechy, opláštění budovy, izolaci podlahy a výměnu oken. Zateplení střechy i podlahy muselo proběhnout při jejich kompletním rozebrání s tím, že po realizaci zateplení se na střechu vracela původní krytina, která však byla natřena a plechy byly vytmeleny (30% plechů bylo vyměněno). Pod střešní krytinou jsou zateplovací panely PYR. Ze strany půdního prostoru je střecha zateplena izolační vatou.

Podlaha (bukové parkety) jsou z největší pravděpodobností původní, z roku 1929. Protože však nejsou finanční prostředky nazbyt a současné parkety sloužily téměř 86 let (jsou stále v dobrém stavu), budou položeny zpět . Pod parketami je však vložena nová tepelná izolace. Parkety musí být položeny jiným způsobem, následně přebroušeny, nalakovány a opětovně nalajnována nová hřiště.

 

Okna v celé budově budou vyměněna, včetně tělocvičny – budou nahrazovat původní luxfery. Touto výměnou bude možnost tělocvičnu konečně větrat. Zároveň se přidaly dva větráky pro zajištění řízeného větrání a tím minimalizování vzniku plísně po zateplení budovy.

 

Barva fasády by se měla přizpůsobit původní barvě stavby. Snahou bylo podtrhnout architekturu budovy a tím zvýraznit antický chrám, kterým se stavitelé v minulosti inspirovali. Byly zachovány také hlavice historických sloupů na fasádě. Oba vstupy do budovy jsou nově zastřešeny.

 

Interiér tělocvičny výrazně změní nové obložení stěn. Veškeré interiéry budou nově vymalovány.

Při zadním vstupu vznikne nové zádveří, které bude zvyšovat tepelný komfort při přezouvání obuvi.

 

Součástí rekonstrukce sokolovny bude nový ohřev vody společně s úspornými sprchami pro snížení spotřeby vody.

 

Celá rekonstrukce stojí 6,2 mil. Kč.

Dotace ze státního fondu budou 4,5 mil. Kč. Tělocvičná jednota Sokol Vratimov jako investor a zároveň i vlastník budovy a pozemku musí uhradit 1,75 mil. Kč jako spoluúčast.

 

Česká obec sokolská před započetím celé akce přislíbila 100% finanční spoluúčast. V opačném případě by se rekonstrukce vůbec nerozběhla – Sokol Vratimov by takovouto částku nebyl schopen zajistit. Bohužel v září tohoto roku ČOS nedostala slíbenou dotaci od Ministerstva školství. Z tohoto důvodu ČOS odmítla zaplatit celou slíbenou částku 1,75 mil. Kč.

Sokol Vratimov se dostal do svízelné situace. Zastavit rekonstrukci by znamenalo přijít o sokolovnu, aby bylo možné z čeho zaplatit stavební firmě za materiál, který už měla na rekonstrukci nakoupený. O získanou státní dotaci 4,5 mil. Kč bychom samozřejmě přišli také.

 

Celé tři měsíce se jednalo z Českou obcí sokolskou o finanční pomoci. Nakonec jsme 7.11.2014 získali příslib daru alespoň na 50 % spoluúčasti (875.000 Kč). Jsme vděční za tuto pomoc, nicméně jsme se dostali před další úkol, zajistit druhých 50%.

V současné době jsme zhruba 500.000,-Kč zajistili formou půjčky, vyčerpáním vlastních zdrojů.

Zbývá nám zajistit ještě 375.000 Kč a Sokolovnu ve Vratimově máme zachráněnou.

Obracíme se proto na Vás, občany Vratimova a Horních Datyň, ale také na všechny, kterým není lhostejná budoucnost tohoto historického sportovního chrámu.

 

Vybranou finanční částku (dar) od Vás, drobných dárců, ale i případných sponzorů z řad firem a společností můžete sledovat na webových stránkách https://sokolvratimov.webnode.cz/news/penezite-dary-na-uctu/.  Tato částka je denně aktualizována.

Po ukončení sbírky budou všichni dárci zveřejněni, pokud budou souhlasit.

 

Nová rubrika

18.06.2018 16:10
cvičební lekce o prázdninách.doc (52224)
10.12.2017 11:31
lekce v sokolovně - Lenka.doc (67584)
26.09.2017 11:26
816 účastníků - na konto pro výzkum léčby rakoviny bylo odesláno 12 852,- Kč
27.08.2017 23:14
lekce v sokolovně.doc (31232)
03.02.2017 15:23
Basketbalový club Snakes Ostrava pořádá v sokolovně každou středu od 15.30 - 16.30 hodin basketbalovou přípravku pro děti 1. až 3.tříd.
23.09.2016 18:30
844 účastníků - na konto pro výzkum léčby rakoviny bylo odesláno 11 737,- Kč
21.09.2015 09:03
fitness lekce v sokolovně VRATIMOV.doc (36864)
20.09.2015 22:08
902 účastníků - na konto pro výzkum rakoviny bylo odesláno 8 984 Kč
16.02.2015 21:30
Seznam dárců k 08_02_2015.xlsx (16634)
29.09.2014 14:20
7. ročník 766 účastníků vybraná částka na konto pro výzkum rakoviny 6.741,- Kč
1 | 2 >>

Kontakt

Tělocvičná jednota Sokol Vratimov Sokolská 290/16 Vratimov 739 32 sokol.vratimov@centrum.cz