Poděkování

Děkujeme všem, kteří menší či větší částkou přispěli do naší sbírky na opravu podlahy v tělocvičně. Ve skleněném boxu se k 31.7.2011 nasbíralo 3900,-Kč. Původně plánovaná oprava podlahy v dohledné době přesahuje naše finanční možnosti, proto jsme si do tuto částku dovolili použít na výměnu venkovních schodů do budovy sokolovny, které již také byly v havarijním stavu. Ilona Spratková

Nová rubrika